Hlavní obsah

moving [ˈmuːvɪŋ]

Přídavné jméno

  1. vyvolávající lítost ap.dojemný, dojímavý
  2. pohyblivý součástka ap.mat. moving averageklouzavý průměr
  3. působící pohybhybný, hýbací

Vyskytuje se v

move: sth spět, blížit se, přibližovat se k čemumove towards/to

move along: Pokračujte v chůzi!, Rozejděte se!Move along!

move on: nařídit pokračovat komu policistamove sb on

moving: behind sth hnací síla, hybný prvek čeho o člověkumoving spirit

round: přesouvat, přesunout, hovor. šibovat z místa na místomove round

ahead: postupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychlepush/forge/move ahead

bowel: vyprázdnit se, mít stolici vypudit stolicieuf. move one's bowels

downwards: snižovat se míra ap.move downwards

fire: vlézt komu do rány před hlaveňmove into sb's line of fire

house: přestěhovat se změnit bydlištěmove house

into: vstoupit do čeho podniku ap.move into sth

outwards: povytáhnout co zevnitřmove sth outward

right: posunout se doprava na politickém spektrumove to the right

shrewd: chytrý tah životní ap.shrewd move

upmarket: posunout se do vyšší (cenové) kategorie, zkvalitnit své výrobky výrobce ap.move upmarket

upscale: posunout se do vyšší cenové kategorie, zkvalitnit služby/produkty výrobce ap.move upscale

upwards: stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.move upward(s)

aside: ustoupit/uhnout (stranou)step/move aside

close: Přiblížila se.She moved closer.

keep: Nezastavuj se.Keep moving.

move into: Nastěhovali jsme se do nového domu.We moved into a new house.

one: Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.He sold his house and moved to a smaller one.

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

pohyb: dát se do pohybuget/start moving

pohyblivý: pohyblivý chodník pojízdnýmoving pavement

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

přetáhnout: výp. přetáhnout co myšídrag and drop sth, move sth by drag and drop

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

dojmout: Byli hluboce dojati.They were deeply moved.

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

hýbat se: Nehýbej se!Don't move!, Keep still!, Stop moving!

odstěhovat se: Odstěhoval se na venkov.He moved to the country.

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

pohnout se: Ty ses pohnul!You moved!

pohybovat se: pohybovat se z místa na místomove from place to place

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přistěhovat se: Právě jsme se přistěhovali.We have just moved in.

stěhovat se: Stěhuje se k tetě.He is moving to his aunt's house.

šoupnout: Šoupni se!Move over!

tah: Kdo je na tahu?Whose move is it?

tempo: hovor. Tempo!Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!, Step on it!, pohni Move!

uspěchaný: uspěchaná dobafast-moving times

uvolnit: uvolnit místo komu/čemunovějšímu ap. make way for sb/sth, pozici v zaměstnání move over

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

zadek: pohnout zadkem hnout seboumove one's ass

around: přesouvat (se)move around