Hlavní obsah

movingly [ˈmuːvɪŋlɪ]

Vyskytuje se v

move: get movingdát (se) do pohybu

keep: Keep moving.Nezastavuj se.

pohyb: get/start movingdát se do pohybu

pohyblivý: moving pavementpohyblivý chodník pojízdný

přestupek: driving offence, moving violationdopravní přestupek

zemní: earthwork, ground work, přemísťování zeminy earth movingstav. zemní práce

hýbat se: Don't move!, Keep still!, Stop moving!Nehýbej se!

stěhovat se: He is moving to his aunt's house.Stěhuje se k tetě.

uspěchaný: fast-moving timesuspěchaná doba

pohnout se: get things movingpohnout se z místa s řešením ap.

moving: mat. moving averageklouzavý průměr