Hlavní obsah

činit

Nedokonavé sloveso

  1. kniž.(konat, dělat) dokniž.(jednat) act, take actionkniž.(utvářet) makečinit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sthčinit rozhodnutímake decisions
  2. (dělat nějakým) co jakým make, render sth sth
  3. (rovnat se) amount to, add up to(celkem) totalv průměru činit kolikaverage sth

Vyskytuje se v

nárok: lay claim(s), lodge a claim to sthčinit si nárok na co

odpovědný: hold sb responsiblečinit koho odpovědným

pokání: do penancečinit pokání

průměr: average sthv průměru činit kolik

výtka: reproach sb for sthčinit komu výtky za co

zodpovědný: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

závěr: draw conclusions from sthčinit závěry z čeho

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

conclusion: draw conclusions from sthčinit závěry z čeho

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

hold: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co, pohnat koho k zodpovědnosti za co

liable: hold sb liable for sthčinit koho zodpovědným za co

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

činit: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co