Hlavní obsah

busy [ˈbɪzɪ]

Přídavné jméno-sier, -siest

  1. zaneprázdněný, zaměstnaný, v jednom koleI am very busy.Mám spoustu práce.get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho
  2. hektický, rušný pracovní doba ap.busy schedulenabitý rozvrhbusy seasonhlavní sezona hotelů ap.
  3. doing sth mající spoustu práce s čím, zcela pohlcený čím
  4. AmEobsazený telefon, místnost ap.Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

Vyskytuje se v

tone: obsazovací tónBrE engaged/AmE busy tone

bee: pilný pracovník, pracant, včelička, horlivecbusy bee

nabitý: nabitý programtight/busy schedule

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feet

tón: obsazovací tónengaged tone, AmE busy signal

honička: Měl jsem dost honičku.I was quite busy., I was rushed off my feet.

obsadit: Zavěste, je obsazeno.Hang up, the line is busy/engaged.

práce: Mám spoustu práce.I am very busy.

rušný: rušná ulicebusy street

živo: Je tam (opravdu) živo.The place is really busy.

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy