Hlavní obsah

tone [təʊn]

Vyskytuje se v

tone: sth posilovat, zpevnit co svaly ap., dávat sílu čemu tělu, svalůmtone (up)

hold: držet tónhud. hold a tone

partial: alikvotní tónhud. partial tone

reverential: s posvátnou úctou v hlasein reverential tones

ringing: vyzváněcí tónringing tone

unobtainable: odkazovací tónunobtainable tone

citlivý: hud. citlivý tónsedmý stupeň leading tone, subtonic

tón: vyzváněcí/odkazovací tónringing/(number) unobtainable tone

vyzváněcí: vyzváněcí tón v telefonuringing tone

sluch: nemít vůbec hudební sluchbe tone-deaf