Hlavní obsah

lazy [ˈleɪzɪ]

Vyskytuje se v

líno: He was too lazy to take it off.Bylo mu líno sundat to.

připouštět: I admit to being lazy.Připouštím, že jsem líný.

lazy: med. lazy eyetupozrakost, amblyopie