Hlavní obsah

busily [ˈbɪzɪlɪ]

Vyskytuje se v

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

tone: BrE engaged/AmE busy toneobsazovací tón

bee: busy beepilný pracovník, pracant, včelička, horlivec

nabitý: tight/busy schedulenabitý program

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feetmít napilno s čím

tón: engaged tone, AmE busy signalobsazovací tón

honička: I was quite busy., I was rushed off my feet.Měl jsem dost honičku.

obsadit: Hang up, the line is busy/engaged.Zavěste, je obsazeno.

práce: I am very busy.Mám spoustu práce.

rušný: busy streetrušná ulice

živo: The place is really busy.Je tam (opravdu) živo.