Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) work(hl. fyzická) labourAmE laborlehká/těžká prácelight/hard workMám spoustu práce.I am very busy.Práce na silniciRoad Works
  2. (veličina) workkvalifikovaná práceskilled workpráce přes časovertimeproduktivita prácelabour productivitySvátek práceLabour day
  3. (zaměstnání) job, work, employmentHledám práci.I am looking for a job.chodit do prácego to workbýt v prácibe at workmít práci/být bez prácebe in/out of workúřad práceemployment office, BrE job centre
  4. (dílo ap.) (piece of) workliterární práceliterary workdiplomová práce(diploma) thesisdizertační práce o čemdissertation on sthseminární práceseminar paper

Vyskytuje se v

bez, beze: být bez prácebe out of work, be unemployed, be jobless

činorodý: činorodá prácecreative work

dálka: práce na dálku z domu ap.teleworking, telecommuting

dát se: dát se do práceget down to work

dělba: přirozená dělba prácenatural division of labour

demoliční: demoliční práce/četademolition work/squad

diplomový: diplomová práce(diploma) thesis

domácí: domácí prácehousework, household chores

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

plný: (práce na) plný úvazekfull-time job

pokrývačský: pokrývačské práceroofing works

poloviční: (práce na) poloviční úvazekhalf-time job

prací: prací prášekwashing powder, detergent

prášek: prací prášekwashing powder, laundry detergent

prospěšný: veřejně prospěšné prácecommunity service

prostředek: prací prostředeklaundry detergent

provedení: dohoda o provedení prácecontract for work

ruční: ruční prácevyšívání ap. handiwork, handicraft, bez strojů handwork

shánět: shánět prácilook for work, hovor. job-hunt

slohový: slohová prácecomposition, essay

svátek: Svátek práce/matekLabour/Mother's Day

terén: práce v terénufieldwork

trh: trh prácelabour market

týmový: týmová práceteamwork

uchazeč: uchazeč o prácijob applicant

úřad: úřad prácehl. BrE employment office, zprostředkovatelna BrE job centre, v kontextu ČR též labour office

úvazek: práce na částečný/plný úvazekpart-time/full-time job

vyhodit: vyhodit koho (z práce)hovor. fire, sack sb, form. dismiss sb

výškový: výškové prácework(ing) at heights

zavalit: být zavalen pracíhovor. be swamped with work, be snowed under with work

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

žádat: žádat o místo/práciapply for a job

žadatel: žadatel o práci/vízumjob/visa applicant

dostavit se: dostavit se do prácearrive at work, report to work

hledat: Hledám práci.I'm looking for a job.

nabídnout: Byla mi nabídnuta práce na ...I was offered a job at ...

najít: najít (si) prácifind/get a job

nudit: Ta práce mě nudí.This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.

odejít: Odešla do práce.She (has) left for work.

odvést: Odvedli jste dobrou práci.You have done a good job.

při: při práciat work, when working

ptát se: Ptal jsem se ho na jeho práci.I asked him about his job.

půl: práce na půl úvazkuhalf-time job

skončit: V práci skončil. odešelHe quit his job.

stočit se: Řeč se stočila na jeho práci.The conversation turned to his job.

těšit: Jeho práce ho těší.He enjoys his job.

těžký: těžká prácehard work

tvrdý: tvrdá prácehard work

vonět: Práce mu moc nevoní.He is rather workshy.

vrhnout se: vrhnout se do práceget down to work, start working

vyžadovat: Tato práce vyžaduje přesnost.This work requires precision.

zabrat: Práce mi dala zabrat.The work took a lot out of me., The work exhausted me.

zahrádka: práce na zahrádcegardening

zbytečný: zbytečná práceuseless work

zdržet se: Zdržel jsem se v práci.I got held up at work.

bez, beze: bez práce nejsou koláčeno pain no gain

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

sisyfovský: sisyfovská práceSisyphean task