Hlavní obsah

trh

Vyskytuje se v

bleší: bleší trhflea market

podíl: ekon. podíl na trhu, tržní podílmarket share

průzkum: ekon. průzkum trhumarket research/survey

vnitřní: ekon. vnitřní obchod/trhdomestic/home trade/market

volný: ekon. volný trhfree market

nasytit: ekon. nasytit trh zbožímsaturate/fill the market with goods

oživení: ekon. oživení trhumarket recovery

proniknout: proniknout na trhpenetrate the market

zaplavit: zaplavit trhglut/flood the market

captive: nedobrovolný trh, zákazníci z donucení nemohoucí si ihned vybrat jiného dodavatele ap.captive market

commodity: komoditní trhcommodity market

currency: peněžní trhekon. currency market

domestic: domácí trhdomestic market

foreign exchange: devizový trhforeign exchange market

free: ekonomika volného trhuekon. free economy

free market: hospodářství volného trhuekon. free-market economy

glut: přesycený trhglutted market

home: domácí trhhome market

labour: trh práceekon. labour market

laissez-faire: politika volného trhulaissez-faire policy

market: trh kupujících převis nabídky, přesycený trhekon. buyer's market

market research: společnost zabývající se průzkumem trhumarket research company

narrow: úzký trh s výrazně omezenou nabídkou či poptávkouekon. narrow market

niche: specializovaný segment trhu se specifickými produktyekon. niche market

open: volný trhekon. open market

real estate: trh s realitamireal estate market

research: průzkum trhuekon. market research

seller: trh prodávajících převis poptávkyseller's market

survey: průzkum trhumarket survey

target: cílový trhekon. target market

trh: trh prácelabour market