Hlavní obsah

fair [feə]

Přídavné jméno

  1. spravedlivý, čestný, férový soud ap.It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  2. značný, slušný suma ap.a fair amount of sthhodně, značné množství čeho
  3. (docela) dobrý, rozumný představa, odhad ap., přiměřený cena ap.
  4. světlý i pleť ap., plavý vlasy ap., světlovlasý člověkfair-hairedsvětlovlasýfair-skinnedse světlou pletí
  5. form.hezký, pěkný, jasný počasí ap.

Vyskytuje se v

barrage: barrage (fire)přehradná palba ostřelování děly ap.

engine: fire enginehasičské auto, hasičský vůz

fair: fair enough, butdobře, ale

fire: be fired with sthjezdit na co, být poháněn čím motor

fire away: Fire away!Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

shake: a fair shakespravedlivé jednání u soudu ap.

share: (fair) shareof sth díl čeho na činnosti ap.

start: start a firezaložit požár, podpálit oheň

artillery: artillery firedělostřelecká palba, kanonáda

brigade: fire brigadehasičský sbor, hasiči

contain: contain the firelokalizovat požár

containment: fire containmentlokalizace požáru

copy: fair/clean copyčistopis

covering: voj. covering firekrycí palba

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

drill: fire drillpožární cvičení, cvičný požární poplach

exchange: exchange of firepřestřelka, vzájemné ostřelování

fired: oil-firedna naftu

firefighting: fire-fighting equipmenthasičské vybavení, protipožární zásahové prostředky

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

hose: fire hosepožární hadice

machine gun: machine-gun firekulometná palba

make: make a firerozdělat oheň

mortar: mortar fireminometná palba

officer: fire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnost

open: open firezahájit palbu, začít střílet

ordeal: ordeal by firezkouška ohněm

practice: fire practicenácvik požárního poplachu

quick: quick-firingrychlopalný

regulation: fire/safety regulationspožární/bezpečnostní směrnice

resistant: fire-resistantohnivzdorný, nehořlavý

return: return fireopětovat palbu

rifle: rifle firestřelba z pušek

salamander: fire salamandermlok skvrnitý

screen: fire screenkrbová mříž, zástěna před krbem

set: set sth on firezapálit co

shipboard: shipboard firepožár na palubě

sniper: sniper fireostřelování (ze zálohy)

squad: firing squadpopravčí četa

sub-machine gun: sub-machine gun firepalba ze samopalů

trade: fair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchod

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

round: He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

pan: out of the frying pan into the firez deště pod okap, z bláta do louže