Hlavní obsah

copy [ˈkɒpɪ]

Vyskytuje se v

copy in: copy sb inpísemně informovat, obeslat koho všechny zájemce ap.

backup: výp. make a backup copy of sthzálohovat co data

backup: backup copyzáložní kopie

certified: certified copyověřená kopie

certify: certified copyověřená kopie

clipboard: copy to clipboardvložit do schránky text

complimentary: complimentary copyvolný/autorský výtisk

master: master copyhlavní/první kopie, originál záznamu, nahrávky ap.

review: review copyvýtisk (knihy) pro recenzi

specimen: specimen copyvolný výtisk na ukázku

typewritten: typewritten copystrojopis

kopie: udělat kopii čehomake a copy of sth

kopírovací: kopírovací stroj(photo)copier, (photo)copying/Xerox machine

kopírovat: výp. kopírovat souborycopy files

načisto: přepsat co načistomake a fair copy of sth

pirátský: pirátské nahrávky/kopiepirate recordings/copies, hovor. bootleg recordings/copies

schránka: vložit do schránkycopy to clipboard

cop: nosit copywear one's hair in plaits

kopírování: barevné/černobílé kopírovánícolour/black and white copying

okopírovat: okopírovat co pětkrátmake five copies of sth

přepis: přepis na čistofair/clean copy

přepis: přepis na psacím strojitypewritten copy

přiložit: Přiložil jsem kopii smlouvy.I have enclosed a copy of the contract.

záloha: výp. udělat (si) zálohu čehomake a backup (copy) of sth, back up sth