Hlavní obsah

copying [ˈkɒpɪɪŋ]

Vyskytuje se v

copy in: copy sb inpísemně informovat, obeslat koho všechny zájemce ap.

backup: výp. make a backup copy of sthzálohovat co data

certified: certified copyověřená kopie

certify: certified copyověřená kopie

clipboard: copy to clipboardvložit do schránky text

complimentary: complimentary copyvolný/autorský výtisk

copy: fair/clean copyčistopis

master: master copyhlavní/první kopie, originál záznamu, nahrávky ap.

review: review copyvýtisk (knihy) pro recenzi

specimen: specimen copyvolný výtisk na ukázku

typewritten: typewritten copystrojopis, průklep textu psaného na stroji

kopie: make a copy of sthudělat kopii čeho

kopírovací: (photo)copier, (photo)copying/Xerox machinekopírovací stroj

kopírovat: copy filesvýp. kopírovat soubory

načisto: make a fair copy of sthpřepsat co načisto

pirátský: pirate recordings/copies, hovor. bootleg recordings/copiespirátské nahrávky/kopie

schránka: copy to clipboardvložit do schránky

kopírování: colour/black and white copyingbarevné/černobílé kopírování

okopírovat: make five copies of sthokopírovat co pětkrát

přepis: fair/clean copypřepis na čisto

přiložit: I have enclosed a copy of the contract.Přiložil jsem kopii smlouvy.

záloha: make a backup (copy) of sth, back up sthvýp. udělat (si) zálohu čeho