Hlavní obsah

fired [ˈfaɪəd]

Vyskytuje se v

barrage: barrage (fire)přehradná palba ostřelování děly ap.

engine: fire enginehasičské auto, hasičský vůz

fire: be fired with sthjezdit na co, být poháněn čím motor

fire away: Fire away!Tak spusť!, Povídej! ptej se ap.

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

start: start a firezaložit požár, podpálit oheň

artillery: artillery firedělostřelecká palba, kanonáda

brigade: fire brigadehasičský sbor, hasiči

contain: contain the firelokalizovat požár

containment: fire containmentlokalizace požáru

covering: voj. covering firekrycí palba

drill: fire drillpožární cvičení, cvičný požární poplach

exchange: exchange of firepřestřelka, vzájemné ostřelování

fired: oil-firedna naftu

firefighting: fire-fighting equipmenthasičské vybavení, protipožární zásahové prostředky

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

hose: fire hosepožární hadice

machine gun: machine-gun firekulometná palba

make: make a firerozdělat oheň

mortar: mortar fireminometná palba

officer: fire safety officerpožární technik odpovídající za požární bezpečnost

open: open firezahájit palbu, začít střílet

ordeal: ordeal by firezkouška ohněm

practice: fire practicenácvik požárního poplachu

quick: quick-firingrychlopalný

regulation: fire/safety regulationspožární/bezpečnostní směrnice

resistant: fire-resistantohnivzdorný, nehořlavý

return: return fireopětovat palbu

rifle: rifle firestřelba z pušek

salamander: fire salamandermlok skvrnitý

screen: fire screenkrbová mříž, zástěna před krbem

set: set sth on firezapálit co

shipboard: shipboard firepožár na palubě

sniper: sniper fireostřelování (ze zálohy)

squad: firing squadpopravčí četa

sub-machine gun: sub-machine gun firepalba ze samopalů

round: He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

pan: out of the frying pan into the firez deště pod okap, z bláta do louže

cvičení: military/fire exercisevojenské/požární cvičení

cvičný: fire drillcvičný požární poplach

četa: fire squad, BrE fire brigadepožární četa

dostat: be given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat výpověď

dostřel: be within firing range of sbbýt na dostřel koho

hasicí: fire extinguisherhasicí přístroj

hasič: sbor fire brigade, obecně firemenhasiči

hasičský: BrE fire engine, AmE fire truckhasičský vůz

nouzový: emergency exit, požární fire doornouzový východ

oheň: make a firerozdělat oheň

otevřený: naked flame, krb ap. open fireotevřený oheň

padák: get/be sacked/fired, get the axe/sack/birdhovor. dostat padáka vyhazov

palba: open fire/up on sbzahájit/spustit palbu na koho

plamen: be on firebýt v plamenech

podpůrný: supporting firevoj. podpůrná palba

poplach: fire alarm/warningpožární poplach

popravčí: firing squadpopravčí četa

požární: fire alarm/drillpožární poplach/cvičení

požárník: firemen, firefighters, sbor fire brigadepožárníci

přístroj: (fire) extinguisherhasicí přístroj

rozdělat: make/build a fire, zažehnout light/kindle a firerozdělat oheň

schodiště: fire escape, escape stair, emergency staircasepožární schodiště nouzové

skvrnitý: European fire salamanderzool. mlok skvrnitý

stanice: fire stationhasičská stanice

únikový: escape route, hl. schodiště fire escape(požární) úniková cesta

vyhazov: be/get fired/sacked, get the axe, be given the sackdostat vyhazov

vyhodit: hovor. fire, sack sb, form. dismiss sbvyhodit koho (z práce)

vykřesat: strike fire from sthvykřesat oheň/jiskry z čeho

výpověď: be dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's noticedostat výpověď z práce

zahájit: open firezahájit palbu

založit: start a firezaložit požár

zaměstnání: dismiss sb from employment, nuceně make sb redundant, hovor. fire sbpropustit koho ze zaměstnání

zastavit: cease firezastavit palbu

hořet: Fire!Hoří!

nabrat: catch fire, hot uppřen. nabrat obrátky situace ap.

ohlásit: report a fireohlásit požár

okolo: They were sitting around the fire.Seděli okolo ohně.

pálit: Fire!Pal(te)!

požár: start a firezaložit požár

spustit: open fire on sbspustit palbu na koho

střelit: He fired two shots.Dvakrát střelil.

střílet: Don't shoot!, voj. Hold your fire!Nestřílejte!

vystřelit: fire a gunvystřelit ze zbraně

zapálit: They set his house on fire.Zapálili mu dům.

zavinit: cause a firezavinit požár

bláto: out of the frying pan into the firez bláta do louže

déšť: out of the frying pan into the firez deště pod okap

dlažba: sack, fire sbvyhodit na dlažbu koho

kouř: There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

křest: baptism of firekřest ohněm

louže: out of the frying pan into the firez bláta do louže

okap: (jump) out of the frying pan into the fire(dostat se) z deště pod okap

přilít: add fuel to the fire, pour oil on the flamespřilít oleje do ohně

zahrávat si: be playing with fire, sail close to the windzahrávat si s ohněm