Hlavní obsah

zastavit

Dokonavé sloveso

  1. (pohyb) koho/co stop, halt sb/sth(auto ap. též) pull up(u krajnice) pull over, draw up(vlak ap.) bring sth to a standstillzastavit si taxi mávnutímwave/flag down a taxi
  2. (činnost) co stop sthform. cease(dočasně) suspend(nepokračovat v) discontinue sth(tečení ap.) sta(u)nch sthform. (zamezit) stem sth(korupci ap.) put an end to sthzastavit šíření čehostop/check/curb the spread of sthzastavit palbucease firezastavit dodávky čehocut off the supply of sth
  3. (vypnout) turn sth off

Dokonavé sloveso

  1. (dát jako záruku) co pledge(hypotékou) mortgage sth
  2. (v zastavárně) co pawn sthAmE, CanE, slang. hockhovor. pop sth

Vyskytuje se v

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

zastavit: zastavit palbucease fire

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

krvácení: zastavit krvácenístop the bleeding

náhle: Auto náhle zastavilo.The car stopped suddenly.

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.

arrest: (po)zastavit soudní řízení pro možné pochybenípráv. arrest judgment

brake: zarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.put a brake on sth

by: zastavit se u koho, zaskočit za kýmstop by sb

hail: mávnout si na taxi, zastavit si taxi mávnutímhail a taxi

pawn: zastavit, dát do zástavy coput sth in pawn

pit stop: zastavit v boxech závodníkmake a pit stop

pull: zastavit, zabrzdit řidič, auto ap.pull to a stop

pull up: zarazit se, zastavit sepull up short

rein: zastavit jezdec na koni, zarazit koněBrE draw rein

rest: zastavit co vozidlo ap.bring sth to rest

skid: zastavit smykemskid to a halt

standstill: zastavit (se) proces ap.come/be brought to a standstill

stick: nebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokolistick at nothing

stop: zastavit cobring sth to a stop

minded: Komise hodlá zastavit výzkum.The committee is minded to stop the research.

pull over: Zastavili mě policajti.I got pulled over.

hit: zastavit se, narazit (na překážku) jednání, proces ap.BrE hit the buffers