Hlavní obsah

pull [pʊl]

Vyskytuje se v

pull: sb vzdalovat se komu soupeřipull ahead of/away from

pull about, pull around: mávat, zametat, cloumat s kým hrubě zacházetpull sb about

pull for: sb hovor. podporovat, (po)držet koho, fandit komube pulling for

pull in: zabásnout, sebrat koho předvést na policejní stanicipull sb in

pull off: zastavit u krajnice, sjet ze silnice k motelu ap.pull off (the road)

pull out: of sth vytáhnout co odkud tahem vyndat ap., vytrhnoutpull sth out

pull over: zastavit koho/co policie autopull sb over

pull together: sebrat se, vzpamatovat sepull osf together

pull under: stáhnout pod vodu kohopull sb under

pull up: zarazit (se) v činnostipull sb up (short)

pull up on: sprdnout, sjet koho za copull sb up on sth

short: zarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělápull sb up short

sock: začít se snažitpull one's socks up

stop: udělat všechno možné, pořádně zabrat pro dosažení cílepull out all the stops

curtain: roztáhnout závěsydraw/pull the curtains (open)

demand: inflace tažená poptávkouekon. demand-pull inflation

even: dotáhnout se na koho v soutěži ap.pull even with sb

gravitational: zemská přitažlivostEarth's gravitational pull

gravity: působení gravitacefyz. pull of gravity

inflation: inflace tažená poptávkoudemand-pull inflation

out: vyndat, vytáhnout, vyjmouttake/pull/draw out

pin: vytáhnout pojistku, odjistit (granát)pull the pin

sickie: hodit se marod, být marod nejít do prácepull/throw/take/chuck a sickie

to: přivřít dveřepull/push the door to

together: dát se dohromady, sebrat sepull osf together

trigger: zmáčknout spoušťpull the trigger

anchor: spustit/vytáhnout kotvulower/pull up the anchor

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

kotva: loď. zvednout kotvuweigh anchor, pull/heave up the anchor, up-anchor

kraj: zajet ke kraji silnicepull over

legrace: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's leg

natáhnout: natáhnout si svalstrain/hovor. pull a muscle

natažený: natažený svalstrained/hovor. pulled muscle

oprať: přitáhnout opratěrein in, pull at the reins

povést se: komu se povedlo cosb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sth

přerušovaný: přerušovaný styk pohlavní, přerušovaná souložwithdrawal, coitus interruptus, pulling out

přirazit: přirazit ke břehureach the shore, přistát land, zastavit pull up

stisknout: stisknout spoušťzbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter release

udělat: udělat ksicht/obličejmake/pull a face

vjet: vjet do stanice vlakpull into the station

naplno: říct (to) naplnonot mince one's words, without mincing words, pulling no punches

odnést: odnést si vítězstvípull off a victory

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

přivřít: Přivři ty dveře.Pull/Push the door to.

rukavice: natáhnout/sundat si rukavicepull one's gloves on/off

sebrat se: Seber se!Pull yourself together!

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

spoušť: stisknout spoušťpull the trigger, při focení press the shutter release

stáhnout: Stáhl jsem přikrývku.I pulled off the blanket.

strhnout: strhnout koho k zemipull sb to the ground

vytáhnout: vytáhnout koho z vodypull sb from the water

vytrhat: vytrhat plevelpull up the weeds

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubhave a tooth pulled out

vzchopit se: Vzchop se!Pull yourself together!, Get a grip on yourself!

vzpamatovat se: Vzpamatuj se!vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!

zajet: zajet ke kraji vozovkypull over to the side

ksicht: dělat ksichty šklebit semake/pull faces, grimace

natvrdo: říct to komu natvrdogive it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punches

protáhnout: protáhnout obličej zašklebit sepull a long face

provaz: táhnout za jeden provazpull together

přiložit: přiložit ruku k díluput one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch in

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

tahat: tahat koho za nospull sb's leg, hovor. jerk sb around

táhnout: táhnout za jeden provazpull together

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

vykřesat se: vykřesat se z toho z nemoci ap.pull through/round

face: udělat obličej zašklebit se ap.make/pull a face