Hlavní obsah

pull [pʊl]

Vyskytuje se v

face: make/pull a faceudělat obličej zašklebit se ap.

pull about, pull around: pull sb aboutmávat, zametat, cloumat s kým hrubě zacházet

pull for: be pulling forsb hovor. podporovat, (po)držet koho, fandit komu

pull in: pull sb inzabásnout, sebrat koho předvést na policejní stanici

pull off: pull off (the road)zastavit u krajnice, sjet ze silnice k motelu ap.

pull out: pull sth outof sth vytáhnout co odkud tahem vyndat ap., vytrhnout

pull over: pull sb overzastavit koho/co policie auto

pull together: pull osf togethersebrat se, vzpamatovat se

pull under: pull sb understáhnout pod vodu koho

pull up: pull sb up (short)zarazit (se) v činnosti

pull up: pull sb upin sth pomoci zlepšit se komu v čem znalosti ap.

pull up: pull sth up(po)vytáhnout co nahoru

pull up: pull sth upvyletět výš s čím pilot s letadlem

pull up on: pull sb up on sthsprdnout, sjet koho za co

short: pull sb up shortzarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělá

sock: pull one's socks upzačít se snažit

stop: pull out all the stopsudělat všechno možné, pořádně zabrat pro dosažení cíle

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

curtain: draw/pull back the curtainszatáhnout závěsy

demand: ekon. demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

even: pull even with sbdotáhnout se na koho v soutěži ap.

gravitational: Earth's gravitational pullzemská přitažlivost

gravity: fyz. pull of gravitypůsobení gravitace

inflation: demand-pull inflationinflace tažená poptávkou

out: take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout

pin: pull the pinvytáhnout pojistku, odjistit (granát)

pull up: pull up shortzarazit se, zastavit se

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

to: pull/push the door topřivřít dveře

together: pull osf togetherdát se dohromady, sebrat se

trigger: pull the triggerzmáčknout spoušť

anchor: lower/pull up the anchorspustit/vytáhnout kotvu

pull out: The train pulled out of the station.Vlak vyjel ze stanice.

pull over: I got pulled over.Zastavili mě policajti.

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

kotva: loď. zvednout kotvuweigh anchor, pull/heave up the anchor, up-anchor

kraj: zajet ke kraji silnicepull over

legrace: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's leg

natáhnout: natáhnout si svalstrain/hovor. pull a muscle

natažený: natažený svalstrained/hovor. pulled muscle

oprať: přitáhnout opratěrein in, pull at the reins

povést se: komu se povedlo cosb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sth

přerušovaný: přerušovaný styk pohlavní, přerušovaná souložwithdrawal, coitus interruptus, pulling out

přirazit: přirazit ke břehureach the shore, přistát land, zastavit pull up

stisknout: stisknout spoušťzbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter release

udělat: udělat ksicht/obličejmake/pull a face

vjet: vjet do stanice vlakpull into the station

naplno: říct (to) naplnonot mince one's words, without mincing words, pulling no punches

natáhnout: Natáhla si rukavice.She pulled her gloves on.

odnést: odnést si vítězstvípull off a victory

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

přivřít: Přivři ty dveře.Pull/Push the door to.

rukavice: natáhnout/sundat si rukavicepull one's gloves on/off

sebrat se: Seber se!Pull yourself together!

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

spoušť: stisknout spoušťpull the trigger, při focení press the shutter release

stáhnout: Stáhl jsem přikrývku.I pulled off the blanket.

stáhnout: Stáhl si boty.He pulled his shoes off.

stáhnout: Stáhnul jsem rolety.I pulled the blinds down.

strhnout: strhnout koho k zemipull sb to the ground

vytáhnout: vytáhnout koho z vodypull sb from the water

vytáhnout: vytáhnout roletypull up the blinds

vytrhat: vytrhat plevelpull up the weeds

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubhave a tooth pulled out

vzchopit se: Vzchop se!Pull yourself together!, Get a grip on yourself!

vzpamatovat se: Vzpamatuj se!vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!

zajet: zajet ke kraji vozovkypull over to the side

ksicht: dělat ksichty šklebit semake/pull faces, grimace

natvrdo: říct to komu natvrdogive it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punches

protáhnout: protáhnout obličej zašklebit sepull a long face

provaz: táhnout za jeden provazpull together

přiložit: přiložit ruku k díluput one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch in

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

tahat: tahat koho za nospull sb's leg, hovor. jerk sb around

táhnout: táhnout za jeden provazpull together

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

vykřesat se: vykřesat se z toho z nemoci ap.pull through/round