Hlavní obsah

zajet

Dokonavé sloveso

  1. (chodce autem ap.) koho/co run sb/sth over(srazit) run/knock sb/sth down
  2. (dostat se) kam, do čeho drive, go swh, in(to) sth(vjet) enter sthzajet ke kraji vozovkypull over to the sideZajela jsem s autem do garáže.I drove into the garage.
  3. zajet (si) (vydat se) kam gozajet (si) (a řídit) drive to sth, pro koho/co (go and) fetch/get sb/sthzajet s kým na nádražítake sb to the stationzajet si na výletgo on a trip
  4. (vyzvednout) collect sb/sth
  5. (kolo závodu ap.) do(čas) make
  6. (zmizet z dohledu) za co disappear, pass out of sight, vanish (from sight) behind sthzajet za rohturn the corner, disappear behind the corner

Vyskytuje se v

kraj: zajet ke kraji silnicepull over

MOT: take the car for MOTzajet na STK/technickou (kontrolu)

trip: make the trip to sth(za)jet, dojet kam

detour: make a detourjet oklikou, zajet si