Hlavní obsah

zaběhnout

Dokonavé sloveso

  1. (vběhnout) kam run into sth, swh
  2. zaběhnout (si) hovor.(zajít pro něco) pro co run and fetch sth, kamzaběhnout (si) hovor.(odskočit si) pop (out)zaběhnout (si) hovor.BrE, hovor. nip out swhZaběhni pro něj.Go/Run and fetch/get him.
  3. (uběhnout) co make sth, run sth

Vyskytuje se v

zaběhnout se: Zaběhl se nám pes.Our dog has gone astray., ztratil se Our dog got lost.