Hlavní obsah

zběhnout

Dokonavé sloveso

  1. (od vojska) od/z čeho ke komu/čemu desert, defect from sth to sb/sth
  2. (opustit - obor ap.) z/od čeho leave, quit sth(ze školy) drop out of sth