Hlavní obsah

vjet

Dokonavé sloveso

  1. (řidič) kam/do čeho drive in(to) sth(najet dovnitř) enter sth(na kole, koni) ride into sthVjel jsem s autem do garáže.I drove my car into the garage.vjet do stanice vlakpull into the station
  2. expr.(prudce vniknout) čím do čeho slip sth in(to) sth
  3. expr.(prudce zachvátit) do koho hovor. get into sb, come over sbCo (to) do tebe vjelo?What's got into you/come over you?

Vyskytuje se v

brush: have a brush with sbpohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kým

pothole: hit a potholevjet do díry, hovor. trefit díru v silnici

run-in: have a run-in with sbpohádat se, vjet si do vlasů s kým

word: have words with sbpohádat se, vyříkat si to, rafnout se, vjet si do vlasů, důrazně si promluvit s kým, vytmavit to komu

come over: What's come over you?Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?

drive: drive invjet