Hlavní obsah

drive [draɪv]

Slovesopt drove, pp driven

  1. řídit auto ap., jet v autě jako řidič ap.drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu
  2. sb swh zavézt, odvézt, svézt koho kam
  3. pohánět stroj ap.
  4. into sth zarazit, zatlouct, vrazit co do čeho hřebík, klín
  5. napálit ve fotbale ap., odpálit míček v golfu
  6. against sth hnát (se) vítr ap., valit se proud vody kam
  7. sb/sth swh hnát, zahnat koho/co kamdrive down pricesstlačit/srazit ceny
  8. to sth dohnat, donutit, přinutit k čemudrive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

Vyskytuje se v

drive: mířit kam, narážet na co při řečibe driving at sth

drive away: odehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.drive sb away

drive-in: autokinodrive-in (theater)

drive off: zahnat, odrazit útočníka ap.drive sb/sth off

mad: dohánět k šílenství kohodrive sb mad

around: objet codrive around sth

careless: bezohledná jízdacareless driving

CD-ROM: CD ROM mechanikaCD-ROM drive

crank: klikový pohontech. crank drive

crazy: dohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát kohohovor. make/drive sb crazy

disk drive: disketová mechanikafloppy disk drive

drive-by: střelba/útok z projíždějícího vozidladrive-by (shooting)

driving: hnací nápravatech. driving axle

drug: řízení pod vlivem drog/omamných látekdrug driving

drunken: řízení v opilosti/pod vlivem alkoholudrunken driving

floppy disk: disketová jednotka/mechanikavýp. floppy (disk) drive

fly-drive: letecká dovolená s vypůjčením auta (v místě)fly-drive holiday

frenzy: přivést koho k nepříčetnostidrive/work/send sb into a frenzy

insane: dohánět koho k šílenstvídrive sb insane

instructor: učitel autoškolydriving instructor

licence: řidičský průkaz, řidičské oprávněnídriving licence, AmE driver's license

off: odjet, vyjet řidičdrive off

offence: dopravní přestupek řidičepráv. driving offence

reaction: reaktivní pohontech. reaction drive

reckless: bezohledná jízdareckless driving

round: objet co autem ap.drive round sth

school: autoškoladriving school

shaft: hnací hřídeltech. drive shaft

simulator: letový/řidičský trenažérflight/driving simulator

turbine: poháněný turbínouturbine-driven

wheel: pohon všech kolall-wheel drive

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

fine: Doktor říkal, že můžu řídit.The doctor said it was fine for me to drive.

learn: Učí se řídit.He's learning to drive.

through: Jel na červenou.He went/drove through a red light.

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

čtyřka: jet na čtyřku v autědrive in fourth (gear)

disk: pevný diskhard disk, hard drive

dohnat: dohnat koho k šílenstvídrive sb insane

dopravní: práv. dopravní přestupektraffic offence, řidiče driving offence

jet: jet autemjako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's car

jízda: jízdy (autoškoly)driving lessons

krok: jet krokem autemdrive at walking pace

náhon: tech. přední/zadní náhon autafront(-wheel)/rear(-wheel) drive

nepříčetnost: dohnat/dohánět koho k nepříčetnosti rozzuřit ap.drive sb to distraction, drive sb insane

odpaliště: cvičné odpalištědriving range

opilost: řízení v opilostidrink-driving, drunk(en) driving

oprávnění: řidičské oprávněnídriving licence, AmE driver's license

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

poslepu: řídit poslepudrive blind

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

projet se: jít se projetgo for a ride/v autě též drive, go riding

průkaz: řidičský průkazdriving licence, AmE driver's license

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

ruční: ruční pohonmanual drive

řetězový: tech. řetězový pohonchain drive

řidičský: řidičský průkazdriving licence, AmE driver's license

řídit: řídit v opilostidrink and drive

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

šílenství: dohnat koho k šílenstvídrive sb mad/crazy/insane

terén: jízda v terénu mimo silnicioff-road driving, off-roading

trojka: (jet) na trojku(drive) in third gear

dvojka: jet na dvojku v autědrive in second gear

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nastoupit: Nastoupil do auta a odjel.He got in the car and drove away.

odebrat: Odebrali mu řidičský průkaz.He had his driving licence revoked.

vjet: Vjel jsem s autem do garáže.I drove my car into the garage.

vůz: řídit vůzdrive a car

vyhnat: Vyhnala psa z pokoje.She drove the dog out of the room.

vyjet: Vyjel z garáže.He drove out of the garage.

zajet: Zajela jsem s autem do garáže.I drove into the garage.

zarazit: Zarazil hřebík do zdi.He drove a nail into the wall.

zatlouct: zatlouct hřebíkdrive/hammer/knock in a nail

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

vrazit: přen. vrazit klín mezi koho rozeštvatdrive a wedge between sb

zbláznění: To je k zbláznění.It's enough to drive you crazy.

bargain: tvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.drive a hard bargain