Hlavní obsah

learn [lɜːn]

Vyskytuje se v

disability: learning disabilitymentální zaostalost, porucha učení

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

lifelong: lifelong learningceloživotní vzdělávání

rote: learn by rotenaučit se mechanicky

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

quick: He is quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.

dálkový: ne řádné denní extra-mural studies, učení se na dálku distance learningdálkové studium

naučit se: learn sth by heart, memorize sthnaučit se nazpaměť

ponaučení: learn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experiencevzít si ponaučení z čeho

učení: rote (learning)mechanické učení

nazpaměť: memorize sth, learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

nepoučitelný: Will you never learn?Ty jsi nepoučitelný!

pokud: Unless she learns it ...Pokud se to nenaučí ...

učenlivý: He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.Je velmi učenlivý.

učený: learned booksučené knihy

učit se: memorize sth, learn sth by heartučit se co nazpaměť

zacházet: learn how to use a computernaučit se zacházet s počítačem

learn: learn (one's lesson) from sthvzít si ponaučení, poučit se z čeho