Hlavní obsah

učení

Vyskytuje se v

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

řeč: učit se cizí řečistudy foreign languages

učený: učené knihylearned books

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

učit: Učím na gymnáziu.I'm a grammar school teacher.

učit se: učit se co nazpaměťmemorize sth, learn sth by heart

učit se: učit se choditlearn to walk

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

živit se: Živí se učením.She makes a/her living by teaching.

difficulty: learning difficultiesproblémy s učením, poruchy učení u dětí ap.

disability: learning disabilitymentální zaostalost, porucha učení

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

reinforcement: reinforcement learningzpětnovazebné učení strojové

rote: rote learningbezmyšlenkovité/mechanické učení, hovor. šprtání

serve: serve an apprenticeshipbýt v učení, být na praxi

training: toilet training, BrE potty trainingučení (chodit) na nočník malých dětí

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

quick: He's quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.

self-taught: He is self-taught.Je to samouk., Učil se sám.

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí