Hlavní obsah

vzdělávání

Vyskytuje se v

educate: (vy)studovat, být vzděláván, vzdělávat se kdebe educated

education: vzdělávání dospělýchadult education

facility: vzdělávací zařízení, možnosti vzděláváníeducational facilities

lifelong: celoživotní vzdělávánílifelong learning

remedial: speciální vzdělávání, doučováníremedial education

schooling: domácí vzděláváníhome schooling

selective: vzdělávání na výběrových školách, vyučování s vybranými předmětyselective education

vzdělávání: domácí vzděláváníhome schooling