Hlavní obsah

legrace

Podstatné jméno, rod ženský

  • funhl. BrE a (good) laugh(šprým, fór) jokeNení s tebou žádná legrace.You are no fun.Bez legrace? myslíš to vážně?No kidding?To si snad dělá legraci!He must be joking!(u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a larkdělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, (balamutit) be kidding sb, pull sb's leg

Vyskytuje se v

bez, beze: bez legracevážná věc no laughing matter, nežertuji No kidding!

dělat: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding

přestat: Přestaň si dělat legraci.Stop joking.

z, ze: jen z legracejust for fun

joke: be a jokebýt pro legraci/trapný/směšný

lark: do sth for a larkdělat co z legrace i když riskantně

mock: to make (a) mock of sthvysmívat se komu/čemu, dělat si legraci z koho/čeho

sport: in sportz legrace, žertem, pro zábavu

must: You must be joking!To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?

ought: This ought to be fun.To by měla být legrace., To bude legrace.

tell: You can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.

walk: be no walk in the parknebýt žádná procházka růžovým sadem, nebýt žádná legrace nic lehkého