Hlavní obsah

laugh [lɑːf]

Vyskytuje se v

face: laugh in sb's facevysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje

head: laugh one's head offsmát se na celé kolo hodně intenzivně

expense: have fun/have a laugh at sb's expensebavit se/smát se na čí účet

gull: laughing gullracek atlantický

hollow: hollow laughnucený/ironický/neupřímný smích nikoli pobavený či srdečný

set: set sb laughingrozesmát koho

help: I can't help laughing.Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.

laughing stock: He made a laughing stock of himself.Zesměšnil se., Udělal ze sebe blbce.

so: She laughed and so did he.Smála se a on také.

start: He started laughing/crying.Rozesmál/Rozplakal se.

side: split one's sides laughingmoci se potrhat smíchy

split: split one's sides (laughing)potrhat se smíchy, chlámat se