Hlavní obsah

expense [ɪkˈspens]

Podstatné jméno

  1. výdaj, vydání penězspare no expense on sthnešetřit na čem ve snaze dosáhnout něčehoat vast expenseza ohromnou částku, s ohromnými výdajihousehold expensesvýdaje na domácnost
  2. expenses náklady, útraty, výlohy služební ap.travelling expensescestovní výlohyekon. claim expensesnechat si proplatit výdaje, nárokovat proplacení výdajů

Fráze

  1. at sb's expense na čí náklady
  2. at sb's expense na čí účet vtipkovat ap.have fun at sb's expensebavit se na čí účet
  3. at the expense of sb/sth na úkor koho/čeho, za cenu čeho

Vyskytuje se v

allowable: allowable costs/expensesdaňově uznatelné náklady

deduct: deduct expensesodečíst si výdaje z daní ap.

incur: incur expenseszpůsobit (si) vydání, mít výdaje

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

public: at the public expensena státní útraty

tax-deductible: tax-deductible expensesdaňově uznatelné náklady

travel: travel expensescestovní výdaje

léčebný: medical procedures/expensesléčebné postupy/výlohy

na: at the expense, časově, o činnosti ap. to the exclusion of sth, k újmě to the prejudice of sthna úkor čeho

režijní: overhead costs/expensesrežijní náklady

šetřit: spare no expense on sthnešetřit na čem

účet: at sb's expensena čí účet výlohy

výdaj: ekon. na chod firmy current expenses, dle rozpočtu ap. current expenditures, pravidelné, nutné BrE outgoingsběžné výdaje

vydání: small expenses/expenditures, petty expensesdrobná vydání

výloha: travel(ling) expenses/costsekon. cestovní výlohy

hledět: Spare no expense.Nehleďte na cenu.

krýt: cover/meet the costs/expenseskrýt náklady/výdaje

litovat: spare no expensenelitovat peněz

cizí: at somebody else's expensena cizí účet

expense: expensesnáklady, útraty, výlohy služební ap.