Hlavní obsah

titter [ˈtɪtə]

Sloveso

  • uchichtnout se, zahihňat se nervózně, hloupě, v rozpacích