Hlavní obsah

laugh [lɑːf]

Vyskytuje se v

face: laugh in sb's facevysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje

head: laugh one's head offsmát se na celé kolo hodně intenzivně

laugh: for a laughz legrace, ze srandy, pro zábavu

gull: laughing gullracek atlantický

hollow: hollow laughnucený smích

set: set sb laughingrozesmát koho

help: I can't help laughing.Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.

so: She laughed and so did he.Smála se a on také.

start: He started laughing/crying.Rozesmál/Rozplakal se.

side: split one's sides laughingmoci se potrhat smíchy

split: split one's sides (laughing)potrhat se smíchy, chlámat se

bez, beze: vážná věc no laughing matter, nežertuji No kidding!bez legrace

legrace: do sth for fun/a laugh/a joke/a lark(u)dělat co z legrace

plíce: laugh heartilyzasmát se od plic

vybuchnout: burst out laughing, erupt into laughtervybuchnout smíchy

vyprsknout: burst out laughingvyprsknout smíchy

muset: I couldn't help laughing.Musel jsem se smát.

povést se: I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.Povedlo se mi ji rozesmát.

smát se: What are you laughing at?Čemu se smějete?

smích: start laughingdát se do smíchu

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

udržet se: I couldn't help laughing.Nemohl jsem se udržet smíchy.

umřít: We almost died laughing.Málem jsme umřeli smíchy.

vyvolat: get/raise a laugh, cause laughtervyvolat smích

zasmání: just for a laugh/fun's sakejen pro zasmání

zasmát se: laugh at a jokezasmát se vtipu

naposled: He who laughs last laughs best.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

veselý: He's a laugh/hoot/jolly fellow.Je veselá kopa.

vous: laugh in one's sleevesmát se pod vousy