Hlavní obsah

dát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít s něčím) do čeho start, begin, embark on, set about doing sth, get down to(vyrazit) set out(do smíchu ap.) burst into sthdát se na cestuset out for a journeydát se do práceget down to workdát se na útěkstart to flee, take flight, (úlekem) bolt
  2. (nechat se) let sb do sth, allow sth(podstoupit) undergodát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut
  3. nedat se (nevzdát ap.) not give in, hold one's ground, fight one's cornernedat se (bránit se ap.) stand/stick up for osfnedat se (stát si za svým) stick to one's guns
  4. (být možný) be possible, can do sthČas se nedá zastavit.Time can't be stopped.Nedá se nic dělat.It can't be helped.
  5. (jistou cestou ap.) take(směrem) kam head for, make for sth(zahnout) turn (to)Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.
  6. (na vojnu ap.) na co take up sth, go into sth(podnikání ap.) embark on

Vyskytuje se v

break: take a breakdát si pauzu

breather: hovor. take a breatherdát si pauzu, odpočinout si

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

cross: cross one's legsdát si nohu přes nohu, zkřížit nohy

dinner: have sth for dinnerdát si co k večeři

dissolve: dissolve into laughterrozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat se

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

gallop: break into gallopdát se do trysku

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

laughter: burst into laughterrozesmát se, rozchechtat se, dát se do smíchu

move: get movingdát (se) do pohybu

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

repair: be beyond repairnedat se (již) opravit, být neopravitelný

resolution: make a resolutiondát si předsevzetí, předsevzít si

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

smarten up: smarten osf updát se do pořádku, upravit se, hodit se do gala

snooze: take/have a snoozedát si šlofíka/dvacet, zdřímnout/schrupnout si

spruce up: spruce osf updát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit se

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

stick up for: stick up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

take: take a breakdát si pauzu

together: pull osf togetherdát se dohromady, sebrat se

under: get under wayrozběhnout se proces ap., dát se do pohybu

bokem: put some money asidedát (si) nějaké peníze bokem