Hlavní obsah

lze

Příslovce

  • udělat co it is possible to do sth, sth can be doneLze to zvládnout/provést.It can be done.Lze se na něj spolehnout?Can he be relied on?

Vyskytuje se v

nelze: Nelze popřít, že...It is undeniable that...

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

popřít: Nelze popřít, že ...It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...

vyloučit: To nelze vyloučit.It can't be ruled out/excluded.

vytknout: Nelze tomu nic vytknout.It is above reproach.

vyvážit: To nelze vyvážit penězi.It is priceless., It is impossible to put a price on it.

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

daytime: daytime phone numberčíslo, na něž lze volat přes den

impossible: mission impossibleneproveditelná mise, poslání nelze splnit

mission: mission impossibleneproveditelný úkol, úkol nelze splnit

punishable: punishable by imprisonmentza který lze uložit trest odnětí svobody

return: no returnsnelze vrátit zboží ap.

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

win-win: win-win situationsituace, kdy nelze prohrát ať dopadne jakkoli, vždy budeme spokojeni

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

buy: It can be bought anywhere.Lze to koupit kdekoliv.

buy: sth buys sthco lze pořídit/koupit za kolik

buy: $5,000 buys a new car.Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.

can: Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.

can: It can't be done.To nejde., Nelze to udělat.

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

may: It may be prevented.Lze tomu předcházet.

no: There's no arguing with him.S ním se nelze hádat.

prevent: It can't be prevented.Nelze tomu předejít/zabránit.