Hlavní obsah

lze

Příslovce

  • udělat co it is possible to do sth, sth can be doneLze to zvládnout/provést.It can be done.Lze se na něj spolehnout?Can he be relied on?

Vyskytuje se v

nelze: Nelze popřít, že...It is undeniable that...

popřít: Nelze popřít, že ...It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...

vyloučit: To nelze vyloučit.It can't be ruled out/excluded.

vytknout: Nelze tomu nic vytknout.It is above reproach.

vyvážit: To nelze vyvážit penězi.It is priceless., It is impossible to put a price on it.

lze: Lze to zvládnout/provést.It can be done.