Hlavní obsah

popřít

Dokonavé sloveso

  1. (nepřiznat, zapřít) co denyform. negateform. refuteform. (oficiálně) disclaim sthPopřel, že ji viděl.He denied having seen her.Nelze popřít, že ...It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...
  2. (negovat) co form. negate(vyvrátit) disproveform. refute sth

Vyskytuje se v

nelze: Nelze popřít, že...It is undeniable that...

plead: plead not guiltyodmítnout/popřít (svoji) vinu u soudu