Hlavní obsah

popření

Vyskytuje se v

nelze: Nelze popřít, že...It is undeniable that...

popřít: Popřel, že ji viděl.He denied having seen her.

plea: doznání viny/popření vinypráv. plea of guilty/not guilty