Hlavní obsah

popření

Vyskytuje se v

nelze: Nelze popřít, že...It is undeniable that...

popřít: Popřel, že ji viděl.He denied having seen her.

popřít: Nelze popřít, že ...It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...