Hlavní obsah

uznání

Vyskytuje se v

čestný: čestné uznánícertificate of merit

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

projev: jako projev uznání za coin recognition of sth

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

uznat: Musíš uznat, že ...You have to admit ...

uznat: práv. Byl uznán vinným.He was found guilty.

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

allowance: ekon. make an allowance for sthdaňově uznat co výdaje

certificate: certificate of meritčestné uznání

mention: honourable mentiončestné uznání poroty ap.

merit: certificate of meritčestné uznání listina

merit: give the merit to sbuznat zásluhu koho

appreciation: in appreciation of sthjako výraz uznání za co