Hlavní obsah

uznání

Vyskytuje se v

čestný: čestné uznánícertificate of merit

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

projev: jako projev uznání za coin recognition of sth

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

allowance: daňově uznat co výdajeekon. make an allowance for sth

certificate: čestné uznánícertificate of merit

mention: čestné uznání poroty ap.honourable mention

merit: čestné uznání listinacertificate of merit

appreciation: jako výraz uznání za coin appreciation of sth

uznání: získat uznání za cowin recognition, get the credit for sth