Hlavní obsah

uznaný

Vyskytuje se v

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

uznat: Musíš uznat, že ...You have to admit ...

uznat: práv. Byl uznán vinným.He was found guilty.

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

allowance: ekon. make an allowance for sthdaňově uznat co výdaje

debt: judgment debtsoudem uznaný dluh

judgment: judgment debtorsoudem uznaný dlužník

merit: give the merit to sbuznat zásluhu koho

recognize: internationally recognizedmezinárodně uznaný