Hlavní obsah

uznat

Dokonavé sloveso

  1. (dojít k závěru) think, considerDělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.uznat za vhodnésee/think fit
  2. (připustit) co admit, recognize(fakt ap.) form. acknowledge(přijmout) accept(námitku u soudu) sustain sthuznat (svou) chybuadmit one's mistakeMusíš uznat, že ...You have to admit ...
  3. (oficiálně přijmout) co recognize(pravdivost dokumentu ap.) form. acknowledge(za platný) validate sth
  4. (shledat) find(úředně doložit) certifyBrE charterpráv. Byl uznán vinným.He was found guilty.

Vyskytuje se v

vhodný: Do as you see fit.Dělej, jak uznáš za vhodné.

allowance: ekon. make an allowance for sthdaňově uznat co výdaje

merit: give the merit to sbuznat zásluhu koho

point: take sb's pointsouhlasit s kým, uznat, že má pravdu kdo

uznat: see/think fituznat za vhodné