Hlavní obsah

shledat

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

nevinný: Byl shledán nevinným.He was found not guilty.

vinný: Byl shledán vinným z ...He was found guilty of ...

guilty: find sb guilty of sthshledat koho vinným z čeho

find: He was found guilty of ...Byl shledán vinným z ...