Hlavní obsah

vinný

Přídavné jméno

  • provinilýčím guilty of sthřidč. (trestuhodně) culpable, blamefulByl shledán vinným z ...He was found guilty of ...

Přídavné jméno

  1. (vztahující se k vínu) wine, vinaceousbot. vinná réva(grape)vinevinný sklepwine cellarvinný kalwine lees
  2. (obsahující víno) winevinný střikspritzer

Vyskytuje se v

kvašení: vinificationvinné kvašení

lež: white lienevinná/milosrdná lež dobře míněná

lístek: wine listvinný lístek

réva: grapevinebot. vinná réva

vinný: (grape)vinebot. vinná réva

nevinný: He was found not guilty.Byl shledán nevinným.

shledat: He was found (not) guilty.Byl shledán (ne)vinným.

uznat: He was found guilty.práv. Byl uznán vinným.

act: act the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu

cellar: wine cellarvinný sklep

guilty: find sb guilty of sthshledat koho vinným z čeho

innocent: innocent victimsnevinné oběti

list: wine listvinný lístek

vinegar: wine vinegarvinný ocet

wine: wine trail/roadvinařská/vinná stezka

find: He was found guilty of ...Byl shledán vinným z ...

plead: plead guilty to/of sthpřiznat vinu, cítit se vinným u soudu