Hlavní obsah

projev

Vyskytuje se v

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

okázalý: portentous speechokázalý projev

projet se: go for a ride/v autě též drive, go ridingjít se projet

projev: make/deliver a speechmít projev

svoboda: freedom of speechsvoboda slova/projevu

úcta: show respect to sbprojevit komu úctu

kolem: A car drove past the house.Kolem domu projelo auto.

lítost: show (no) regret for sth(ne)projevit lítost nad čím

projevit: He showed no interest.Neprojevil žádný zájem.

veřejný: public speechveřejný projev

vystoupit: make a speechvystoupit s projevem

bike: go bikingjít na kolo, jít se projet na kole

boating: go boatingjít se projet na loďce

commencement: commencement addresspromoční projev

comprehension: listening comprehensionporozumění (z) poslechu/mluvenému projevu

display: display one's feelingsprojevit své city

displeasure: show one's displeasureprojevit nelibost

expression: freedom of expressionsvoboda projevu

give: give a speechmít projev

inaugural: inaugural speech/addressnástupní řeč/projev

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

manifest: make sth manifestdát jasně najevo, jasně projevit co

pass: pass sth through sthprostrčit, protáhnout, provléci co kudy nit ap., prohrábnout, projet vlasy rukou ap., procházet, protékat potrubím ap.

ride: take a rideprojet se, svézt se

run: run sth through sthprohrábnout si, projet co čím vlasy ap.

soapbox: soapbox speechprojev pouličního řečníka na neoficiálním shromáždění ap.

speech: give a speech to sbpromluvit, přednést projev, pronést řeč ke komu

token: token of esteemvýraz/projev úcty

unrest: industrial unrestprojevy nespokojenosti pracovníků

welcoming: welcoming speechuvítací projev

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

projet: run/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lightsprojet na červenou