Hlavní obsah

jev

Vyskytuje se v

slapový: slapový jevtide

život: nejevit známky životashow no signs of life

průvodní: průvodní jevnežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndrome

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

indication: give no indication of sthnejevit známky čeho, ani nenaznačit co

insignificance: pale into insignificancejevit se zcela bezvýznamným v porovnání ap.

phenomenon: optical phenomenonoptický jev

promise: hold/have promisejevit se slibně, mít slibný potenciál

uninterested: be uninterested in sth/sbnezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/koho