Hlavní obsah

projevit

Vyskytuje se v

okázalý: portentous speechokázalý projev

projev: make/deliver a speechmít projev

úcta: show respect to sbprojevit komu úctu

lítost: show (no) regret for sth(ne)projevit lítost nad čím

veřejný: public speechveřejný projev

commencement: commencement addresspromoční projev

display: display one's feelingsprojevit své city

displeasure: show one's displeasureprojevit nelibost

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemu

give: give a speechmít projev

inaugural: inaugural speech/addressnástupní řeč/projev

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědět

manifest: make sth manifestdát jasně najevo, jasně projevit co

soapbox: soapbox speechprojev pouličního řečníka na neoficiálním shromáždění ap.

speech: give a speech to sbpromluvit, přednést projev, pronést řeč ke komu

token: token of esteemvýraz/projev úcty

welcoming: welcoming speechuvítací projev

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

projevit: He showed no interest.Neprojevil žádný zájem.