Hlavní obsah

interest [ˈɪntrɪst or -tərəst or -tərɪst]

Podstatné jméno

  1. in sth zájem o cofeel interest in sthzajímat se o cotake an interest in sb/sthzajímat se o koho/coshow interest in sthprojevit zájem o cobe of no interest to sbvůbec nezajímat co koho
  2. interests zájmy, záliby
  3. public interestveřejný zájem
  4. interests zájmové skupiny
  5. in sth (majetkový) podíl, (kapitálová) účast, zainteresovanost na čem obchodní
  6. ekon.úrokekon. (real) interest rate(reálná) úroková míraekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrokekon. bearing no interestneúročený vklad ap.

Vyskytuje se v

interest: zájmy, zálibyinterests

accrual: připisování úroků, nabíhání úrokůekon. accrual of interest

accrued: připsaný/naběhlý úrokinterest accrued

advance: prosazovat vlastní zájmyadvance one's own interests

call: výzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.call for expressions of interest

compound: složený úrok, úrok z úrokuekon. compound interest

congruent: slučitelné zájmycongruent interests

interested: zajímat se, mít zájem o cobe interested in sth

nominal: nominální úrokekon. nominal interest

place: pamětihodnost, turistická zajímavostplace of interest

prurient: zvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.prurient interest

rate: úroková míraekon. interest rate

senior: přednostní nároksenior interest

become: Začal jsem se o to zajímat.I became interested in it.

excite: vzbudit čí zájemexcite sb's interest

remotely: Nikoho to ani trošku nezajímalo.Nobody was remotely interested.

way: Zajímá tě to vůbec?Are you interested in it in any way?

whom: spisovatel, o něhož jsem se začal zajímatwriter in whom I took an interest

majetkový: majetková účastproperty/ownership interest

míra: ekon. úroková mírainterest rate

nátlakový: nátlaková skupina politická ap.pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby group

sazba: ekon. úroková sazbainterest rate

sdružení: zájmové sdruženíinterest association

sféra: sféra zájmu/vlivusphere of interest/influence

střet: střet zájmů u osob ve veřejné funkciconflict of interests

účast: ekon. majetková účastownership interest

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest, diskontní bank rate

zájem: mít zájem o koho/co zajímat sebe interested in sb/sth

zájemce: zájemci o cothose interested in sth

zajímat: koho zajímá cosb is interested in sth, sth interests sb

zajímavost: turistická zajímavostplace of interest, sight, tourist attraction

zájmový: zájmové skupinyinterest groups

pěstovat: pěstovat zájem o cofoster an interest in sth

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

připsat: Úrok byl připsán (na účet).The interest has been credited to the account.

samotný: Mne samotného to zajímá.I myself am interested in it.

společný: mít společné zájmyhave common interests

tebe, tě: Tebe to nezajímá?Are you not interested in it?

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

zajímat se: O co se zajímáš/zajímáte?What are you interested in?

zaujmout: Co mě zaujalo ...What I found interesting ...