Hlavní obsah

interest [ˈɪntrɪst or -tərəst or -tərɪst]

Podstatné jméno

  1. in sth zájem o coIt may be of interest to you.Mohlo by vás to zajímat.catch sb's interestzaujmout kohodevelop an interest in sthzačít se zajímat o co postupnějust out of interestjen ze zájmufeel interest in sthzajímat se o cotake an interest in sb/sthzajímat se o koho/coshow interest in sthprojevit zájem o cobe of no interest to sbvůbec nezajímat co koho
  2. interests zájmy, záliby
  3. public interestveřejný zájemact in the interest of sbjednat v zájmu kohoact against the interest of sbjednat na úkor/v neprospěch čích zájmů
  4. interests zájmové skupiny
  5. in sth (majetkový) podíl, (kapitálová) účast, zainteresovanost na čem obchodní
  6. ekon.úrokekon. (real) interest rate(reálná) úroková míraekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrokekon. bearing no interestneúročený vklad ap.

Vyskytuje se v

accrual: ekon. accrual of interestpřipisování úroků, nabíhání úroků

accrued: interest accruedpřipsaný/naběhlý úrok

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

compound: ekon. compound interestsložený úrok, úrok z úroku

congruent: congruent interestsslučitelné zájmy

credit: interest payable on credit balanceúrok vyplácený z kladného zůstatku

interested: be interested in sthzajímat se, mít zájem o co

interested: get sb interested in sthvzbudit čí zájem o co

nominal: ekon. nominal interestnominální úrok

place: place of interestpamětihodnost, turistická zajímavost

prurient: prurient interestzvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.

rate: ekon. interest rateúroková míra

senior: senior interestpřednostní nárok

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

excite: excite sb's interestvzbudit čí zájem

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat