Hlavní obsah

interest [ˈɪntrɪst or -tərəst or -tərɪst]

Podstatné jméno

  1. in sth zájem o cofeel interest in sthzajímat se o cotake an interest in sb/sthzajímat se o koho/coshow interest in sthprojevit zájem o cobe of no interest to sbvůbec nezajímat co koho
  2. interests zájmy, záliby
  3. public interestveřejný zájem
  4. interests zájmové skupiny
  5. in sth (majetkový) podíl, (kapitálová) účast, zainteresovanost na čem obchodní
  6. ekon.úrokekon. (real) interest rate(reálná) úroková míraekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrokekon. bearing no interestneúročený vklad ap.

Vyskytuje se v

interest: interestszájmy, záliby

accrual: ekon. accrual of interestpřipisování úroků, nabíhání úroků

accrued: interest accruedpřipsaný/naběhlý úrok

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

compound: ekon. compound interestsložený úrok, úrok z úroku

congruent: congruent interestsslučitelné zájmy

interested: be interested in sthzajímat se, mít zájem o co

nominal: ekon. nominal interestnominální úrok

place: place of interestpamětihodnost, turistická zajímavost

prurient: prurient interestzvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.

rate: ekon. interest rateúroková míra

senior: senior interestpřednostní nárok

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

excite: excite sb's interestvzbudit čí zájem

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat