Hlavní obsah

disinterest [dɪsˈɪntrɪst or -tərɪst]

Vyskytuje se v

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.