Hlavní obsah

disinterest [dɪsˈɪntrɪst or -tərɪst]

Vyskytuje se v

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co