Hlavní obsah

interested [ˈɪntrɪstɪd or -tərɪs-]

Přídavné jméno

  1. in sth mající zájem, zajímající se o coWhat are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?be interested in sthzajímat se, mít zájem o coget sb interested in sthvzbudit čí zájem o co
  2. zainteresovaný jehož se to dotýká

Vyskytuje se v

interest: interestszájmy, záliby

interest: interestszájmové skupiny

accrual: ekon. accrual of interestpřipisování úroků, nabíhání úroků

accrued: interest accruedpřipsaný/naběhlý úrok

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

compound: ekon. compound interestsložený úrok, úrok z úroku

congruent: congruent interestsslučitelné zájmy

credit: interest payable on credit balanceúrok vyplácený z kladného zůstatku

interest: catch sb's interestzaujmout koho

interest: develop an interest in sthzačít se zajímat o co postupně

interest: just out of interestjen ze zájmu

interest: feel interest in sthzajímat se o co

interest: take an interest in sb/sthzajímat se o koho/co

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

interest: be of no interest to sbvůbec nezajímat co koho

interest: public interestveřejný zájem

interest: act in the interest of sbjednat v zájmu koho

interest: act against the interest of sbjednat na úkor/v neprospěch čích zájmů

interest: ekon. (real) interest rate(reálná) úroková míra

interest: ekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrok

interest: ekon. bearing no interestneúročený vklad ap.

nominal: ekon. nominal interestnominální úrok

place: place of interestpamětihodnost, turistická zajímavost

prurient: prurient interestzvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.

rate: ekon. interest rateúroková míra

senior: senior interestpřednostní nárok

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

excite: excite sb's interestvzbudit čí zájem

interest: It may be of interest to you.Mohlo by vás to zajímat.

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat

majetkový: majetková účastproperty/ownership interest

míra: ekon. úroková mírainterest rate

nátlakový: nátlaková skupina politická ap.pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby group

sazba: ekon. úroková sazbainterest rate

sdružení: zájmové sdruženíinterest association

sféra: sféra zájmu/vlivusphere of interest/influence

střet: střet zájmů u osob ve veřejné funkciconflict of interests

účast: ekon. majetková účastownership interest

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest

zájem: mít zájem o koho/co zajímat sebe interested in sb/sth

zájem: veřejné/osobní zájmypublic/personal interests

zájemce: zájemci o cothose interested in sth

zajímat: koho zajímá cosb is interested in sth, sth interests sb

zajímavost: turistická zajímavostplace of interest, sight, tourist attraction

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

zájmový: zájmové skupinyinterest groups

pěstovat: pěstovat zájem o cofoster an interest in sth

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

připsat: Úrok byl připsán (na účet).The interest has been credited to the account.

samotný: Mne samotného to zajímá.I myself am interested in it.

společný: mít společné zájmyhave common interests

tebe, tě: Tebe to nezajímá?Are you not interested in it?

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

zájem: ve tvém/vašem vlastním zájmuin your own interest

zajímat: Zajímalo by mne, jestli ...I would like to know if..., I wonder if ..., I'm interested to know if ...

zajímat se: O co se zajímáš/zajímáte?What are you interested in?

zaujmout: Zaujalo mě to.It caught my interest.

zaujmout: Co mě zaujalo ...What I found interesting ...

zaujmout: Zaujalo ji jak ...She found it interesting how ...