Hlavní obsah

interested [ˈɪntrɪstɪd or -tərɪs-]

Přídavné jméno

  1. in sth mající zájem, zajímající se o coWhat are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?be interested in sthzajímat se, mít zájem o coget sb interested in sthvzbudit čí zájem o co
  2. zainteresovaný jehož se to dotýká

Vyskytuje se v

interest: interestszájmy, záliby

accrual: ekon. accrual of interestpřipisování úroků, nabíhání úroků

accrued: interest accruedpřipsaný/naběhlý úrok

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

compound: ekon. compound interestsložený úrok, úrok z úroku

congruent: congruent interestsslučitelné zájmy

interested: be interested in sthzajímat se, mít zájem o co

nominal: ekon. nominal interestnominální úrok

place: place of interestpamětihodnost, turistická zajímavost

prurient: prurient interestzvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.

rate: ekon. interest rateúroková míra

senior: senior interestpřednostní nárok

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

excite: excite sb's interestvzbudit čí zájem

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat