Hlavní obsah

interested [ˈɪntrɪstɪd or -tərɪs-]

Přídavné jméno

  1. in sth mající zájem, zajímající se o coWhat are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?be interested in sthzajímat se, mít zájem o coget sb interested in sthvzbudit čí zájem o co
  2. zainteresovaný jehož se to dotýká

Vyskytuje se v

interest: interestszájmy, záliby

interest: interestszájmové skupiny

accrual: ekon. accrual of interestpřipisování úroků, nabíhání úroků

accrued: interest accruedpřipsaný/naběhlý úrok

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

compound: ekon. compound interestsložený úrok, úrok z úroku

congruent: congruent interestsslučitelné zájmy

credit: interest payable on credit balanceúrok vyplácený z kladného zůstatku

interest: catch sb's interestzaujmout koho

interest: develop an interest in sthzačít se zajímat o co postupně

interest: just out of interestjen ze zájmu

interest: feel interest in sthzajímat se o co

interest: take an interest in sb/sthzajímat se o koho/co

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

interest: be of no interest to sbvůbec nezajímat co koho

interest: public interestveřejný zájem

interest: act in the interest of sbjednat v zájmu koho

interest: act against the interest of sbjednat na úkor/v neprospěch čích zájmů

interest: ekon. (real) interest rate(reálná) úroková míra

interest: ekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrok

interest: ekon. bearing no interestneúročený vklad ap.

nominal: ekon. nominal interestnominální úrok

place: place of interestpamětihodnost, turistická zajímavost

prurient: prurient interestzvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.

rate: ekon. interest rateúroková míra

senior: senior interestpřednostní nárok

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

excite: excite sb's interestvzbudit čí zájem

interest: It may be of interest to you.Mohlo by vás to zajímat.

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat