Hlavní obsah

interesting [ˈɪntrɪstɪŋ or -tərɪs-]

Vyskytuje se v

interest: interestszájmy, záliby

accrual: ekon. accrual of interestpřipisování úroků, nabíhání úroků

accrued: interest accruedpřipsaný/naběhlý úrok

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

compound: ekon. compound interestsložený úrok, úrok z úroku

congruent: congruent interestsslučitelné zájmy

interested: be interested in sthzajímat se, mít zájem o co

nominal: ekon. nominal interestnominální úrok

place: place of interestpamětihodnost, turistická zajímavost

prurient: prurient interestzvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.

rate: ekon. interest rateúroková míra

senior: senior interestpřednostní nárok

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

excite: excite sb's interestvzbudit čí zájem

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat

majetkový: property/ownership interestmajetková účast

míra: interest rateekon. úroková míra

nátlakový: pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby groupnátlaková skupina politická ap.

sazba: interest rateekon. úroková sazba

sdružení: interest associationzájmové sdružení

sféra: sphere of interest/influencesféra zájmu/vlivu

střet: conflict of interestsstřet zájmů u osob ve veřejné funkci

účast: ownership interestekon. majetková účast

úrokový: interest rate, rate of interest, diskontní bank rateúroková sazba/míra

zájem: be interested in sb/sthmít zájem o koho/co zajímat se

zájemce: those interested in sthzájemci o co

zajímat: sb is interested in sth, sth interests sbkoho zajímá co

zajímavost: place of interest, sight, tourist attractionturistická zajímavost

zájmový: interest groupszájmové skupiny

pěstovat: foster an interest in sthpěstovat zájem o co

projevit: He showed no interest.Neprojevil žádný zájem.

připsat: The interest has been credited to the account.Úrok byl připsán (na účet).

samotný: I myself am interested in it.Mne samotného to zajímá.

společný: have common interestsmít společné zájmy

tebe, tě: Are you not interested in it?Tebe to nezajímá?

velký: great acclaim/interest/angervelký ohlas/zájem/vztek

zajímat se: What are you interested in?O co se zajímáš/zajímáte?

zaujmout: What I found interesting ...Co mě zaujalo ...