Hlavní obsah

engaging [ɪnˈgeɪdʒɪŋ]

Vyskytuje se v

engage: engage withsth zapojit se do čeho, stát se součástí čeho skupiny ap., navázat (bližší) vztah s kým/čím

clutch: release/engage the clutchuvolnit spojku

engage: engage the clutchpovolit spojku pedál

engaged: get engaged to sbzasnoubit se s kým

engaged: engaged signalobsazovací tón telefonu

tone: BrE engaged/AmE busy toneobsazovací tón

rychlost: zařadit rychlostput the car in gear, jedničku engage first gear

tón: obsazovací tónengaged tone, AmE busy signal

zařadit: zařadit jedničku/dvojkuengage first/second gear, shift into first/second gear

obsadit: Zavěste, je obsazeno.Hang up, the line is busy/engaged.

zasnoubit se: Zasnoubili se.They got engaged.

popustit: popustit uzdu fantaziilet one's imagination run riot, engage in a flight of fancy