Hlavní obsah

inviting [ɪnˈvaɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

invite in: invite sb inpozvat dál k sobě domů koho

invite out: invite sb outpozvat (někam) koho do kina ap.

invite over, invite around: invite sb overpozvat (k sobě domů) koho

dinner: invite sb for dinnerpozvat koho na večeři

tender: invite tenders for sth, put sth out to tendervypsat tendr/veřejnou soutěž na co

whomever: You can invite whomever you wish.Můžeš pozvat kohokoliv chceš.

konkurz: zakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sthvyhlásit/vypsat konkurz na co

vypsat: místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sthekon. vypsat konkurz na co

vyzvání: without being invited tobez vyzvání učinit

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

pozvat: He invited her for dinner., vzal ji ven He took her out to dinner.Pozval ji na večeři.

invite: I'm invited to dinner.Jsem pozván na večeři.